Heavy Duty Welding Alternator, Dual Rectifier, 140 to 250 Amp, Delco Compatible CS144 Type

140A Heavy Duty Welding Alternator, Dual Rectifier CS144 Type